Nezavisna Udruga osoba oštećenog sluha
Nezavisna udruga osoba oštećenog sluha Rijeka

Zametska, 36, 51-000 Rijeka, OIB: 24205326872

Današnjim načinom života, pogotovo u urbanim sredinama, podložni smo , među ostalim i različitim zvučnim stresovima. Rezultat toga je da sve više ljudi već u ranijoj životnoj dobi, imaju problem sa gubitkom sluha. To svakako negativno utječe na kvalitetu života pojedinca . Nažalost ta problematika u javnosti nije još dobila svoje zasluženo mjesto.

Stoga je na inicijativu Branka Stošića, Damira Ivoševića i Vesne Štefanić, utemeljena prva udruga takove vrste pod nazivom” NEZAVISNA UDRUGA OSOBA OŠTEĆENOG SLUHA” – RIJEKA. Udruga je dragovoljna, nestranačka i neprofitna s humanitarnim ciljevima, a koja u ugodnom okruženju potiče svoje članove da aktivno sudjeluju u radu i rastu udruge. Posebnost naše udruge je i u tome što su njeni utemeljitelji i voditelji isključivo osobe oštećenog sluha koje svakodnevno koriste slušna pomagala u radnom, društvenom i obiteljskom okruženju. Dakle, cijela naša aktivnost podređena je upravo toj problematici. Želimo da naša iskustva, sadašnje i buduće znanje iz te domene prenesemo na druge. Također, želimo informirati i upoznati javnost o našim problemima i to kroz sustavnu edukaciju kako se odnositi prema osobama oštećenog sluha.

Naša udruge djeluje na cijelom teritoriju RH i EU, u skladu sa pozitivnim zakonima i Statutom udruge.

Udruga je upisana u Registar udruga RH-e, 16.10. 2014. godine pod registarskim brojem: 08004095, MBS: 4294939 i OIB: 24205326872.

Osnovni sadržaji djelatnosti udruge su:

  • Okupljanje osoba oštećenog sluha, te roditelje ili skrbnike djece i mladeži radi djelovanja u cilju kvalitetnijeg života osoba oštećenog sluha, (u razdoblju predškolskog odgoja – vrtić, za vrijeme obrazovanja osnovne, srednje škole, fakulteta, za vrijeme trajanja radnog vijeka pojedinca i naravno umirovljenika);
  • Udruga kroz svoj rad, javnim istupima te putem organiziranja tematskih radionica radi na upoznavanju i educiranju javnosti o problemima osoba oštećenog sluha te kako se s tim osobama ophoditi;
  • Prati promjene i informira članstvo o pravima iz sustava socijalne, mirovinske i zdravstvene skrbi te im pomaže u ostvarenju istih;
  • Aktivno surađuje i predlaže nadležnim ustanovama i državnim institucijama kako prevladati probleme koji nastaju kod osoba oštećenog sluha pogotovo tamo gdje je potrebna pomoć šire društvene zajednice;
  • Djeluje na prevladavanju komunikacijskih barijera koje se javljaju u svakodnevnom životu i radu osobe oštećenog sluha;
  • Sustavno prati i informira članstvo o tehnološkim dostignućima vezano za slušna pomagala, te informira članstvo o kvaliteti usluga vezano za korištenje istih.
  • Neposredno surađuje s drugim udrugama te unaprjeđuje društveni život svojih članova, osobito na planu informiranja, prosvjetnih, kulturno-umjetničkih, sportsko – rekreativnih i drugih društvenih aktivnosti kojima se potiču članovi da ostanu aktivni u svim segmentima društva;
  • Samostalno ili skupa sa drugim sličnim drugim iz RH-e i EU-e , priprema projekte iz naše domene s kojima se prijavljuje za nepovratna sredstva iz EU fondova, jedinica lokalne i regionalne samouprave i sl.

Naša je udruga tek započela sa radom, stoga želimo imati što više aktivnih članova koji će nam omogućiti kvalitetu aktivnosti i ostvarenje zajedničkih ciljeva.

Za bilo kakve informacije i pitanja, odnosno učlanjenje, slobodno se obratite sljedećim osobama:

Predsjednik udruge: mr.sc. Branko Stošić